آقای علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از روند مساعد جوجه ریزی طی ماه های اخیر خبر داد و گفت: بر اساس آمار در شهریور ۱۳۰ میلیون قطعه و مهرماه ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت گرفت که این میزان جوابگوی نیاز کشور است.

او از آرامش بازار مرغ خبر داد و گفت: با افزایش میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری، نسبت میزان عرضه و تقاضا منطقی است که بر این اساس هیچ گونه التهابی در بازار نداریم.

ابراهیمی ادامه داد: علی رغم افزایش هزینه های تولید، هیچ گونه اقدامی برای اصلاح قیمت مرغ از سوی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده صورت نگرفته است، هرچند نرخ مصوب معنا ندارد و عرضه و تقاضا باید تعیین کننده قیمت در بازار باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران درباره آینده بازار مرغ گفت: با برنامه ریزی برای تامین جوجه و نهاده های دامی مشکلی در عرضه مرغ نخواهیم داشت.

او با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد جوجه مورد نیاز در داخل تولید می شود، گفت: ۱۰ درصد مابقی از طریق تخم مرغ نطفه دار و میزان معدودی جوجه تامین می شود.

source

توسط