کشف اسرار تاریخ انسان سوژه بسیاری از تحقیقات علمی اخیر بوده است. به تازگی محققان توانستند با مطالعه DNA شپش سر به قدمت ورود انسان به آمریکا دست پیدا کنند.

یکی از چندش‌آورترین تحقیقات اخیر درباره DNA شپش سر اجرا شده است و محققان معتقدند که نتیجه آن می‌تواند اسرار مفیدی را درباره تاریخ انسان فاش کند. این پژوهش با در نظر گرفتن انگل شپش، به تاریخ ورود انسان‌ها به قاره آمریکا دست یافته است. جالب است دانشمندان چگونه توانسته‌اند با مطالعه دقیق DNA چنین انگل آزاردهنده‌ای متوجه شوند که تاریخ دقیق ورود انسان به آمریکا به چه زمانی بازمی‌گردد.

تاریخ ورود اولین انسان‌ها به قاره آمریکا همواره در اسناد و مدارک پراکنده مانند برخی ابزارهای سنگی باستانی، ردپاهای فسیلی و حتی استخوان‌های بجا مانده دیده شده است؛ اما مطالعات ژنتیکی نتوانسته به طور دقیق مشخص کند که مهاجرت انسان به قاره آمریکا چه زمانی صورت گرفته است. خوشبختانه اطلاعات DNA انگل شپش سر، همان منبع مورد نیاز دانشمندان برای حل این معما به نظر می‌رسد.

کشف اسرار تاریخ انسان با DNA شپش

با توجه به پژوهشی که هفته گذشته در PLOS One منتشر شد، ظاهراً دو دسته متفاوت شپش سر وجود دارد. این یافته نشان می‌دهد که هرکدام از این دسته‌ها با یک گروه متمایز انسان‌ها به آمریکا مهاجرت کرده است. اولین گروه روی سر انسان‌های آسیای شرقی بعنوان اولین مهاجرین به آمریکا منتقل شد. گروم دوم هم هزاران سال بعد با اروپایی‌هایی به آمریکا راه یافت که آ‌ن‌ها را تحت عنوان اولین کلونیست‌ها می‌شناسیم.

شپش‌ها؛ کلید اسرار تاریخ انسان

محققان می‌گویند آمریکا اولین جاییست که این دو گروه متمایز شپش سر انسان با هم تلاقی پیدا کرده‌اند. این یافته تازه برخی اسرار تاریخ انسان درباره مهاجرت در سطح کره زمین را برملا ساخته است. علاوه بر این، برخی محققان باور دارند که DNA شپش سر و تکامل می‌تواند اطلاعات بیشتری را درباره چگونگی تکامل انسان در خلال آن سال‌ها مشخص کند.

کشف اسرار تاریخ انسان با DNA شپش

مطالعه DNA شپش سر نشان می‌دهد که مسیر این دو گروه انگل از حدوداً نوزده هزار سال پیش جدا شد. به گفته محققان، این زمان مقارن با وقتیست که فرهنگ و تاریخ انسان پیشرفتی چشمگیر پیدا کرد. از آنجا که هیچ لباسی از آن زمان باقی نمانده، DNA شپش سر تنها مدرکیست که برای اثبات تغییر و توسعه انسانی در دست داریم.

source

توسط siahnet