خودروی اقتصادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت تمام خودروسازان داخلی باید حداقل یک خودروی اقتصادی را تولید و به بازار عرضه کنند.

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت توسعه ساخت داخل در اولویت قرار دارد، اما به‌گونه‌ای که مردم نیز دارای حق انتخاب باشند. در واقع افزایش کیفیت تولیدات داخلی باعث خواهد شد تا مردم خودروهای داخلی را خریداری کنند. ما بر تولید خودروهایی که مزیت رقابتی برای صادرات دارند، تمرکز کردیم، اما فروش خودروهای وارداتی نیز شروع شده و واردات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تولید خودروی اقتصادی توسط خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفته‌های خود بیان کرد طبق برنامه‌های تولید، تصمیم بر آن شد تا هر خودروساز داخلی حداقل یک خودروی اقتصادی را تولید و به بازار عرضه کند. همچنین برای واردات خودرو مانعی وجود نداشته و مجلس و دولت نیز موافق این طرح هستند. ضمن این‌که ما نیز شرایط واردات را برای واردکنندگان آسان‌تر خواهیم کرد.

source

توسط siahnet